Οραμα

ΟΡΑΜΑ

Όραμά μας, βασισμένο σε αξίες είναι να επιτύχουμε…:

  • Ευχαριστημένους Πελάτες
  • Ευχαριστημένους Μεριδιούχους.
  • Ευχαριστημένο Προσωπικό

Το όραμα της Τράπεζας Ηπείρου περιλαμβάνει το χτίσιμο ενός ισχυρού Χρηματοοικονομικού οργανισμού με υψηλό κύρος στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και κατ’ επέκταση όλης της Βορειοδυτικής Ελλάδος. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, υπάρχει ισχυρή πελατοκεντρική προσέγγιση από την Τράπεζα, ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών της.
Κύριος μοχλός επιτυχούς υλοποίησης των παραπάνω είναι το προσωπικό της Τράπεζας, στο οποίο δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαρκή εκπαίδευση του, την αξιοποίηση των ικανοτήτων του και την επαρκή κινητοποίησή του, αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων του, έτσι ώστε να δρα υπεύθυνα απέναντι στους πελάτες, τους συνεταίρους και την κοινωνία.
Η στήριξη της πορείας και της ανάπτυξης της Τράπεζας Ηπείρου, βασίζεται στη δημιουργία ενός συστήματος αξιών, όπως:

  • Επίκεντρο ο Πελάτης.
  • Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
  • Σημαντική Παρουσία στην Αγορά.
  • Επένδυση στον Άνθρωπο και την Κοινωνία.