Επικοινωνια

SWIFT BIC : STIOGR21 με ADDRESSEE STIOGR21XXX

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ TARGET ΩΣ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ (DIRECT MEMBER) KAI EINAI INTERNET BASED PARTICIPANT