Περιβάλλον

Περιβάλλον

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου πάντα ευαισθητοποιημένη στα μεγάλα κοινωνικά θέματα έχει αναπτύξει μια σειρά πρωτοβουλιών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.