Καταστατικό

Το Καταστατικό της Τράπεζας περιλαμβάνει τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.», και στην Αγγλική Γλώσσα « COOPERATIVE BANK OF EPIRUS L.T.D», και με τον διακριτικό τίτλο « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» και στην αγγλική «EPIRUS COOP BANK», όπως αυτή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος ορίστηκαν και αποφασίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μελών με την αρ. 72 /29-9-2008 απόφασή της και εγκρίθηκε με την αρ. 269/1/30-9-2008 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με το εν λόγω Καταστατικό, το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται για τυχόν επιλογή και καθιέρωση του σήματος.
Μετά δε την καθιέρωση αυτού, τυχόν αλλαγή θα επέρχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ2.68 MB