Εγγραφή Mέλους

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Εγγραφή μέλους:

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ συνεργάζεται αποκλειστικά και μόνο με τους συνεταίρους μέλη της.

Για την εγγραφή μέλους απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο η υποβολή γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου .
Οι υποψήφιοι για εγγραφή συνεταίροι, που έχουν γίνει δεκτοί από το Δ.Σ. υποχρεούνται να καταβάλουν την υποχρεωτική μερίδα και την οριζόμενη κάθε φορά υπεραξία αυτής , εντός μηνός από την γνωστοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. για την αποδοχή της αίτησής τους.
H ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Δ.Σ. για όλες του τις σχέσεις με την τράπεζα, εκτός από την συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη Γ.Σ. H συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων επιτρέπεται μετά την έγκριση εγγραφής από την Γ.Σ.

Ποιοί και πώς συμμετέχουν

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ συνεργάζεται αποκλειστικά και μόνο με τους συνεταίρους μέλη της.

Βασική προϋπόθεση αυτής της αποκλειστικής σχέσης είναι η εγγραφή στα μητρώα της Τράπεζας με την αγορά τουλάχιστον μιάς συνεταιριστικής μερίδας. Μόνον έτσι δίνεται η δυνατότητα να γίνει κάποιος μέλος της Τράπεζας και συνεργαζόμενος μαζί της, να απολαμβάνει μέσα σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον την άμμεση εξυπηρέτηση στις συναλλαγές του, με τους πλέον καλύτερους όρους της Αγοράς.

Γιατί είναι απαραίτητη η συμμετοχή σου
  • Γιατί στη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ προσφέρουμε στους συνεταίρους μας τα καλύτερα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, χάρη στην οργάνωση, τη γνώση της πελατείας, και το χαμηλό κόστος λειτουργίας μας.
  • Γιατί παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρειάζονται τα μέλη μας, χωρίς γραφειοκρατία, με γρήγορη και φιλική εξυπηρέτηση.
  • Γιατί κάθε χρόνο το κεφάλαιο της συμμετοχής σας έχει ικανοποιητική απόδοση (μέρισμα).
  • Γιατί η ετήσια υπεραξία της τράπεζας, αυξάνει κάθε χρόνο την αξία του κεφαλαίου σας.
  • Γιατί η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ανήκει ισότιμα σε όλους και όχι σε λίγους. Κάθε μέλος έχει ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και μία ψήφο, ανεξαρτήτως το αριθμού μερίδων που κατέχει.
  • Γιατί διοικείται τοπικά με πλήρη διαφάνεια από τους συνεταίρους που εκλέγετε εσείς.
  • Γιατί είμαστε δίπλα σας, σε κάθε ανάγκη και σε κάθε δύσκολη στιγμή.
  • Γιατί έχουμε κοινό συμφέρον οι αποταμιεύσεις μας να μένουν να αξιοποιούνται και να επανεπενδύονται στον τόπο μας.
  • Γιατί επιτέλους η περιοχή μας χρειάζεται και αξίζει μια κοινή προσπάθεια που θα προωθήσει την αυτοδύναμη ανάπτυξη της.
  • Γιατί στη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, πιστεύουμε οτι το σημαντικότερο κεφάλαιο είναι τα μέλη μας που ενώνουν τις δυνάμεις τους μαζί μας, έχοντας ένα κοινό στόχο: Την ανάπτυξη του τόπου
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ2.68 MB