Ενημέρωση για τους πληττόμενους ΚΑΔ

Αγαπητοί πελάτες,
σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, για τη διευκόλυνση των εκδοτών και κομιστών αξιογράφων, προβλέπονται τα εξής.

Για όλο αυτό το διάστημα των έξι ημερών (δηλαδή, μέχρι και της 13/4/2020) η Τράπεζα διατηρεί προστατευόμενες από την πληρωμή όλες τις επιταγές εκδοτών που ανήκουν στις πληττόμενες σύμφωνα με την ΑΑΔΕ επιχειρήσεις, οι οποίες εντάχθηκαν στο καθεστώς προστασίας στον Β κύκλο την 3-4-2020

Για τις επόμενες μέρες και μέχρι της 13/4/2020, όποιος πελάτης έχει ενταχθεί αυτόματα στις ρυθμίσεις της ΠΝΠ αλλά επιθυμεί να πληρωθεί επιταγή του θα πρέπει να προσκομίζει έγγραφη εντολή με την οποία θα μπορεί είτε να αιτείται την πληρωμή όλων των επιταγών του ΕδώΥπόδειγμα 1, είτε συγκεκριμένωνΕδώΥπόδειγμα 2.

Σε οτι αφορά τις επιταγές με ημερομηνία έκδοσης από 30/3-31/5/2020 που θα εμφανίζονται μετά την 14 Απριλίου 2020 και επιθυμείτε την αναστολή πληρωμής τους, παρακαλούμε αποστείλετε άμεσα, στα καταστήματα συνεργασίας σας, τα συνημμένα υποδείγματα ΕδώΥπόδειγμα 3 & ΕδώΥπόδειγμα 4.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΉ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 13-4-2020 ΕΩΣ 14:00 Οι πελάτες που διαθέτουν e-banking μπορούν να καταχωρίσουν online μέχρι 13-4-2020 έως 24:00