Υπάλληλος Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης

Με δεδομένο την συνεχή ανάπτυξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, την ολοκλήρωση της νέας οργανωτικής δομής και την καλύτερη οργάνωση ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου και τις κατευθύνσεις των Εποπτικών Αρχών, προκηρύσσεται η πρόσληψη στελέχους για την παρακάτω θέση:

Τίτλος Θέσης: Υπάλληλος Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το κείμενο της Προκήρυξης, μέσω INTERNET στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.epirusbank.com
Προθεσμία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, μόνο ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@epirusbank.gr

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα

Προκήρυξη Υπάλληλος Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης
Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ