Πληροφόρηση Διαφημίσεις - Δωρεές

Πληροφόρηση Διαφημίσεις - Δωρεές για το χρονικό διάστημα 01/10/2019 έως 31/12/2019. Σύμφωνα με τοις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 4374/2016