Αξία Διάθεσης Συνεταιριστικής Μερίδας

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, σας γνωρίζουμε οτι η αξία διάθεσης της Συνεταιριστικής μερίδας ανέρχεται στην προνομιακή τιμή των 0,57 € από 24-12-2018 μέχρι 31-05-2019.