Οικονομικές Καταστάσεις 2017

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις του 2017.