Αξία Διάθεσης Συνεταιριστικής Μερίδας

Με απόφαση του Δ.Σ., η νέα τιμή διάθεσης της συνεταιριστικής μερίδας της Τράπεζας απο 12-6-2018, ορίζεται στη τιμή των 0,75€.