ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16-12-2014

Στην Αθήνα την Πέμπτη 11/12/2014 και στα γραφεία της Τράπεζας της Ελλάδος έγινε συνάντηση τεχνικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (Δ.Ε.Π.Σ.) με αντιπροσωπεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν έξι μέλη της Διεύθυνσης Εποπτείας ενώ η Τράπεζα Ηπείρου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΖΩΝΙΔΗ, τον Πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου κ. ΚΟΛΙΟ και τρία διευθυντικά στελέχη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο, την ενημέρωσή μας για τα αποτελέσματα της άσκησης εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας η οποία είναι υποχρεωτική από 1/1/2015.

Από την διεύθυνση εποπτείας και με δεδομένη τη βιωσιμότητα της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ζητήθηκε η κατάρτιση πενταετούς επιχειρηματικού πλάνου το οποίο για την Τράπεζά μας, είναι δεδομένο ότι θα είναι κι αναπτυξιακό.

Το πλάνο αυτό σε συνεργασία με τη διεύθυνση εποπτείας θα σταλεί στην τρίτη διεύθυνση της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2015 και αφού εγκριθεί θα επιστραφεί προς άμεση υλοποίηση υπό την εποπτεία της Δ.Ε.Π.Σ. και με πρώτη ημερομηνία αναθεώρησης στις αρχές του 2016 και με βάση τα στοιχεία τέλους χρήσης του 2015.

Η Τράπεζα Ηπείρου η οποία σήμερα διαθέτει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ο οποίος υπερβαίνει το 8% είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει τα μέλη της και όλους τους Ηπειρώτες ότι η μέχρι σήμερα ανοδική της πορεία και η στήριξη όλων των ηπειρωτικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών θα συνεχιστεί..

Καλούμε λοιπόν όλα τα μέλη μας να συνεχίσουν να ενισχύουν τις προσπάθειες των μελών του Δ.Σ. και του προσωπικού και καλούμε και όλους τους ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ να γίνουν μέλη μας θωρακίζοντας και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αναπτυξιακή προοπτική της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 16/12/2014
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ499.5 KB