Δελτία Τύπου

13/06/2012

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ των μελών για τις 13-06-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στο χώρο του ξενοδοχείου ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες