Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οικονομικές Υπηρεσίες logistirio@epirusbank.gr
Πληροφορική & Οργάνωση it@epirusbank.gr
Υπηρεσία Μεριδολογίου meridologio@epirusbank.gr
Αποστολή Παραπόνων complaints@epirusbank.gr
Υπηρεσία Καρτών cards@epirusbank.gr
Επενδυτικά προγράμματα invest@epirusbank.gr