Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συμμετέχοντας με ζήλο στη μεγάλη προσπάθεια στήριξης της τοπικής οικονομίας, στηρίζει τις Επιχειρήσεις που η...

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου αντιλαμβάνεται τις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Impact BITE Awards 2019: Επιβράβευση της τεχνολογικής καινοτομίας

Impact BITE Awards 2019: Επιβράβευση της τεχνολογικής καινοτομίας για όγδοη χρονιά

Open Banking APIs & οδηγία PSD2

API PORTAL - OPEN BANKING - PSD2

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου δημιούργησε νέες ψηφιακές εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα Open Banking APIs, σύμφωνα με την οδηγία PSD2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <<ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>>

H Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στο πλαίσιο στήριξης των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών δημιούργησε ένα πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους.
Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντάξουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 και λοιπά επιδοτούμενα προγράμματα , δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιλαμβάνει ειδικά επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους, από το ξεκίνημα της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Σελίδες