Με το λογαριασμό «Υπερ-Ταμιευτήριο Ήπειρος» έχετε τη δυνατότητα για να παρέχετε διαρκώς ποιοτικά «συν» (+) στις καταθέσεις σας, εντάσσοντάς τες σε...

 

Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας;Τότε η πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες μέσω τερματικών συσκευών POS, είναι σίγουρα...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση Σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 33/4-6-2018
Το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 4-6-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας. Διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. των μελών για τις 21/6/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 στο χώρο του Ξενοδοχείου Du Lac.

Αξία Διάθεσης Συνεταιριστικής Μερίδας

Με απόφαση του Δ.Σ., η νέα τιμή διάθεσης της συνεταιριστικής μερίδας της Τράπεζας απο 12-6-2018, ορίζεται στη τιμή των 0,75€.

Οικονομικές Καταστάσεις 2017

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις του 2017.

Σελίδες