Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συμμετέχοντας με ζήλο στη μεγάλη προσπάθεια στήριξης της τοπικής οικονομίας, στηρίζει τις Επιχειρήσεις που η...

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου αντιλαμβάνεται τις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Αύξηση ορίου ποσού στις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για την αύξηση του ορίου ποσού στις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ

Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, στο πλαίσιο της διαρκούς συνδρομής τους για τον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19), προχωρούν από τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου και έως την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 στην αύξηση του ορίου ποσού των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στα 50 από τα 25 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Μήνυμα για τον κορωναϊο

Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συμμετέχουμε στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορωναϊού (Covid-19) και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωναϊού (COVID-19), καθώς και τις έκτακτες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, εφαρμόζουμε σειρά έκτακτων μέτρων σε όλους τους χώρους εργασίας και τα Καταστήματά μας, με στόχο την ασφάλεια των Πελατών και των Εργαζομένων μας και αναπτύσσουμε μία σειρά δράσεων για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καθημερινών συναλλαγών των Πελατών μας

Υπάλληλος Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης

Με δεδομένο την συνεχή ανάπτυξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, την ολοκλήρωση της νέας οργανωτικής δομής και την καλύτερη οργάνωση ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου και τις κατευθύνσεις των Εποπτικών Αρχών, προκηρύσσεται η πρόσληψη στελέχους για την παρακάτω θέση:

Τίτλος Θέσης: Υπάλληλος Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης

Σελίδες