Με το λογαριασμό «Υπερ-Ταμιευτήριο Ήπειρος» έχετε τη δυνατότητα για να παρέχετε διαρκώς ποιοτικά «συν» (+) στις καταθέσεις σας, εντάσσοντάς τες σε...

 

Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας;Τότε η πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες μέσω τερματικών συσκευών POS, είναι σίγουρα...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Σημαντική υπερκάλυψη Α.Σ.Κ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας ΗΠΕΙΡΟΥ ανακοινώνει, ότι με σημαντική υπερκάλυψη, επετεύχθη ο στόχος της αύξησης του συνεταιριστικού της κεφαλαίου για την αποκατάσταση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Με δεδομένη την επικείμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. αποφάσισε την παράταση της αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου και μάλιστα με τους ιδίους προνομιακούς όρους και προϋποθέσεις τουλάχιστον μέχρι την 21/12/2015.

Πρόσκληση Σύγκλησης Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 8/12/2015 στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας. Διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Έκτακτης Γ.Σ. των μελών για τις 15/12/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 στο χώρο του Ξενοδοχείου DU LAC.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 18/12/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στον ίδιο χώρο.

Συμφωνία με θεσμικό επενδυτή της ημεδαπής

Η Διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου συμφώνησε καταρχήν με θεσμικό επενδυτή της ημεδαπής να καταβάλει το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που πρέπει να συγκεντρωθούν για να καλυφθεί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης που αποφασίστηκε στη Γενική της Συνέλευση στις 24.11.2015.

Σελίδες