Καταθέσεις Προθεσμίας Επιχειρήσεων

Καταθέσεις Προθεσμίας Επιχειρήσεων

Η Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα, σε όλες τις εταιρίες – συνεταίρους της, να δημιουργήσουν προθεσμιακές καταθέσεις, διάρκειας

  • από μία ημέρα (over night),
  • 7 ημέρες,
  • 1 μήνα,
  • 2 μήνες,
  • 3 μήνες,
  • 6 μήνες έως
  • και 1 έτος,
  • με ευέλικτες προθεσμιακές αποδόσεις για την καλύτερη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τους.