Με το λογαριασμό «Υπερ-Ταμιευτήριο Ήπειρος» έχετε τη δυνατότητα για να παρέχετε διαρκώς ποιοτικά «συν» (+) στις καταθέσεις σας, εντάσσοντάς τες σε...

 

Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας;Τότε η πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες μέσω τερματικών συσκευών POS, είναι σίγουρα...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Συμπράξεις στις τιτλοποιήσεις βλέπει η Τρ. Ηπείρου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου κος Ι. Βουγιούκας ήταν ανάμεσα στους ομιλητές του NPL Summit 2019,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 10-6-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας. Διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. των μελών για τις 19-6-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 στο χώρο του Ξενοδοχείου Du Lac.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 26-6-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 στον ίδιο χώρο.

Impact BITE Awards 2019: Επιβράβευση της τεχνολογικής καινοτομίας

Impact BITE Awards 2019: Επιβράβευση της τεχνολογικής καινοτομίας για όγδοη χρονιά

Σελίδες