Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συμμετέχοντας με ζήλο στη μεγάλη προσπάθεια στήριξης της τοπικής οικονομίας, στηρίζει τις Επιχειρήσεις που η...

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου αντιλαμβάνεται τις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Χορήγηση δανείου για κεφάλαιο κίνησης με πλήρως επιδοτούμενο επιτόκιο

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ενισχύει περαιτέρω τα μέτρα που έχει λάβει για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και των θέσεων εργασίας της Ηπείρου με τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης, με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προς τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19. Δείτε το σχετικό βίντεο

Ανακυκλώνουμε εν μέσω πανδημίας

Ας προστατέψουμε την υγεία μας!

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών εξ’ αποστάσεως

Μένουμε σπίτι και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε τρόπους για μια καλύτερη και δημιουργική ζωή. Αλλάζουμε συνήθειες και χρησιμοποιούμε on line υπηρεσίες όπως η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών εξ’ αποστάσεως “Make an appointment”.

Σελίδες