Με το λογαριασμό «Υπερ-Ταμιευτήριο Ήπειρος» έχετε τη δυνατότητα για να παρέχετε διαρκώς ποιοτικά «συν» (+) στις καταθέσεις σας, εντάσσοντάς τες σε...

 

Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας;Τότε η πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες μέσω τερματικών συσκευών POS, είναι σίγουρα...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 10-6-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας. Διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. των μελών για τις 19-6-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 στο χώρο του Ξενοδοχείου Du Lac.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 26-6-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 στον ίδιο χώρο.

Impact BITE Awards 2019: Επιβράβευση της τεχνολογικής καινοτομίας

Impact BITE Awards 2019: Επιβράβευση της τεχνολογικής καινοτομίας για όγδοη χρονιά

Open Banking APIs & οδηγία PSD2

API PORTAL - OPEN BANKING - PSD2

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου δημιούργησε νέες ψηφιακές εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα Open Banking APIs, σύμφωνα με την οδηγία PSD2

Σελίδες