Αξία Διάθεσης Συνεταιριστικής Μερίδας

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, σας γνωρίζουμε οτι η αξία διάθεσης της Συνεταιριστικής μερίδας ανέρχεται στην προνομιακή τιμή των 0,61 € μέχρι 31-12-2018.