Αξία Διάθεσης Συνεταιριστικής Μερίδας

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και σε συνέχεια απόφασης Δ.Σ. της Τράπεζας, σας γνωρίζουμε οτι παρατείνεται η προθεσμία της διάθεσης της συνεταιριστικής μερίδας στην τιμή των 0,57€, μέχρι 30-4-2018.