Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την Τράπεζα.

Μαζί με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων, αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής ή επικοινωνίας μεταξύ μας, με πελάτες, με μετόχους.

Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι η βάση επιτυχίας της Τραπέζης.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (2014 – έως σήμερα):

1 - Διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στους 4 νομούς της περιφέρειας
2 - Εταίρος με την Περιφέρεια Ηπείρου και άλλους φορείς στη δημιουργία 9 Κοιν.Σ.Επ. στις 4 Περιφερειακές Ενότητες
3 - Διοργάνωση ημερίδας για παιδιά σχολικής ηλικίας με θέμα: «Κυκλοφοριακή αγωγή» στους 4 νομούς της περιφέρειας
4 - Ενίσχυση των κοινωνικών συσσιτίων των εκκλησιών για άπορους στους 4 νομούς της περιφέρειας
5 - Συνδιοργάνωση με τον Εμπορικό Σύλλογο Ιωαννίνων Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων