Δελτία Τύπου

12/06/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα
12/06/2018

Με απόφαση του Δ.Σ., η νέα τιμή διάθεσης της συνεταιριστικής μερίδας της Τράπεζας απο 12-6-2018,

Διαβάστε περισσότερα
05/06/2018

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις του 201

Διαβάστε περισσότερα
27/04/2018

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα
24/04/2018

Πληροφόρηση Διαφημίσεις - Δωρεές για το χρονικό διάστημα 01/01/2018 έως 31/03/2018.

Διαβάστε περισσότερα
02/04/2018

Η Συνεταιριστική Τράπεζα ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., στο πλαίσιο εξορθολογισμού και αναδιάρθρωσης του Δικτύ

Διαβάστε περισσότερα
16/02/2018

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα
13/02/2018

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, μία εκ των 10 Τραπεζών που επελέγησαν για συνεργασία με το ΕΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα
31/01/2018

Πληροφόρηση Διαφημίσεις - Δωρεές για το χρονικό διάστημα 01/10/2017 έως 31/12/2017.

Διαβάστε περισσότερα
15/12/2017

Ο Συλλόγου Εργαζομένων Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζοντας με συνέπεια τις δράσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες