Δελτία Τύπου

10/12/2013

Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης των μελών στις 28/06/2012 και σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10/09/2013, το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει την Αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας...

Διαβάστε περισσότερα
09/12/2013

Η αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου στέφθηκε με επιτυχία και σήμερα πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά την έγκριση που έλαβε χθες Κυριακή βράδυ από την Τράπεζας της Ελλάδος.Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συνεχίζει τη δυναμική της πορεία προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας της Ηπείρου χάρη στη στήριξη όλων των Ηπειρωτών και την εμπιστοσύνη την οποία έδειξαν προς την Τράπεζα μας.

Διαβάστε περισσότερα
26/09/2013
Re-Engineering BITE Awards

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου απέσπασε κορυφαία διάκριση στον διαγωνισμό Business IT Excellence Awards, για τον κλάδο της Πληροφορικής, στην κατηγορία «Αναδιοργάνωση – Re-engineering» που αφορά αναδιοργάνωση - βελτιστοποίηση διαδικασιών, υπηρεσιών με παράλληλη μείωση κόστους , προσθέτοντάς το στο πάνθεον των διακρίσεών της.

Διαβάστε περισσότερα
13/08/2013

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου έχει ήδη υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) για συμμετοχή από κοινού στο νέο Ταμείο Δανειοδοτήσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ-«Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Διαβάστε περισσότερα
01/05/2013

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διχείρισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013»-ΕΦΕΠΑΕ...

Διαβάστε περισσότερα
13/06/2012

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ των μελών για τις 13-06-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στο χώρο του ξενοδοχείου ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες