Με το λογαριασμό «Υπερ-Ταμιευτήριο Ήπειρος» έχετε τη δυνατότητα για να παρέχετε διαρκώς ποιοτικά «συν» (+) στις καταθέσεις σας, εντάσσοντάς τες σε...

 

Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας;Τότε η πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες μέσω τερματικών συσκευών POS, είναι σίγουρα...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)


Θέμα: Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 διευρύνοντας την προστασία των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων τους.

Πρόσκληση Σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 33/4-6-2018
Το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 4-6-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας. Διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. των μελών για τις 21/6/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 στο χώρο του Ξενοδοχείου Du Lac.

Αξία Διάθεσης Συνεταιριστικής Μερίδας

Με απόφαση του Δ.Σ., η νέα τιμή διάθεσης της συνεταιριστικής μερίδας της Τράπεζας απο 12-6-2018, ορίζεται στη τιμή των 0,75€.

Σελίδες