Προκήρυξη Εκλογών

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ 15/13-9-2016 - Προκήρυξη Εκλογών
Προκηρύσσει Γενική Συνέλευση για την διεξαγωγή εκλογών, για την ανάδειξη:
πέντε (5) τακτικών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο
και ενός (1) μέλους, ως προσώπου πλήρους απασχόλησης που όντως θα διευθύνει την τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4261/2014 και θα είναι εκτελεστικό μέλος στη διοίκηση, με τετραετή θητεία,
καθώς και των αναπληρωματικών των παραπάνω μελών.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 3-10-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στον χώρο του ξενοδοχείου DU LAC.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναληπτική και οριστική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 10-10-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στο χώρο του ξενοδοχείου DU LAC.
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, οι εκλογές, θα διεξαχθούν στις 16-10-2016 ημέρα Κυριακή και από ώρα 08.00 έως 19.00.
Για τα μέλη που διαμένουν στο νομό Ιωαννίνων η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο χώρο του κέντρου ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ.